E nderuar ASK,

Ju lutem ma dergoni listen emrave dhe mbiemrave me frekuencat e tyre ne Kosove. Formati me duhet ne fome te strukturuar per lexim kompjuterik.

Nuk me duhen emrat e personave individual (emri i nderlidhur me mbiemer) prandaj kjo kerkese nuk e cenon privatesinë.

Po besoj qe emrat nga ky aplikacion do te kryejne pune https://ask.rks-gov.net/NameSearch

Ne forme te ngjajshme me duhet edhe per mbiemra.

Me nderime,
Arianiti