Shiko dhe kërko kërkesat (page 3)

  

Rreth 57 kërkesa për qasje u gjetën

Përgjigja nga Dogana e Kosovës për Elira Çallaki.

Pershendetje Po. Adresat ku mund te dergohen kerkesat jane si ne vijim: [adresaj postes elektronike] [adresaj postes elektronike] [adresaj postes elektronike] Me konsiderate, Adriatik Stavileci Zëdhënës / Spokepersoon Zyra per Media/Media office...

Suksesshme.

Përshëndetje, Më lejoni të ju informoj që, aktualisht jam Udhëheqëse e Divizionit për Certifikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Agjencinë për Informim dhe Privatësi por që nuk mbaj pozitën e zyrtarit për qasje. Më herët kam qenë pjesë e Agjenicë pë...

Pjesërisht e suksesshme.

Përgjigja nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për Elira Çallaki.

E nderuar, Ende jam duke e ushtruar detyrën e Zyrtarit për Qasje ne Dokumente Publike për AUV. Me respekt, Lamir Thaçi Zyrtar për Informim- Public Relations Officer Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë- Food and Veterinary Agency Tel: +383382003832...

Suksesshme.

Përgjigja nga Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë për Elira Çallaki.

Të nderuar,   Ju njoftoj se nga dt. 8 shtator gjendem në pushim të lehonisë, andaj për çdo kërkesë tuajën ju lutem drejtohuni tek  [adresaj postes elektronike].   Me respekt,  

Suksesshme.

Përgjigja nga Administrata Tatimore e Kosovës për Elira Çallaki.

Përshëndetje Elira, Po, ju konfirmoj që ju keni shkrua tek zyrtari përgjegjës për Qasje ne Dokumente Zyrtare. Tel: 038 200 250 30 Faleminderit! Valentina Bytyqi - Sefa Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Media Dep. Zyra e Drejtorit Ekzekutiv P...

Suksesshme.

Përgjigja nga Agjencia e Punësimit për Elira Çallaki.

Përshendetje, E konfirmoje se mund të drejtoheni prap ne kete e-mail.

Suksesshme.

Përgjigja nga Kompania Energjetike e Kosoves për Elira Çallaki.

E nderuara znj. Çallaki, Korporata Energjetike e Kosovës KEK sh.a. ju njofton se Bordi i drejtoreve përzgjidhet nga Qeveria e Republikës së Kosovës (ne cilësinë e aksionarit), andaj ju lutem që kërkesën e juaj ta drejtoni te institucionet relevante....

Pjesërisht e suksesshme.