Kërko

Këshilla të avancuara për kërkim

 • Shkruaj fjalët që do t'i gjesh të ndara me hapësirë, psh. asfaltim rruge
 • Përdor OSE (me shkronja të mëdha), atje ku nuk ke kundërshtim cilat fjalë, p.sh. të përbashkëta ose të mëdhaja
 • Përdor thonjëzat (" ") kur dëshiron të gjesh një fjalë ekzakte, p.sh. "Ministria e Arsimit"
 • status:për të selektuar në bazë të statusit apo historisë së statusit të kërkesës, shihtabelën e statuseve më poshtë.
 • variety: për të zgjedhur atë që do të kërkosh, shih tabelën e varianteve më poshtë.
 • kërkuar_te:zyra_e_kryeministrit për të kërkuar kërkesat e dërguara te Zyra e Kryeministrit, duke shkruar titullin si në URL.
 • kërkuar_nga:filan_fisteku për të kërkuar kërkesat e bëra nga Filan Fisteku duke shkruar titullin si në URL.
 • komentuar_nga:filan_fisteku për të kërkuar shënimet nga Filan Fisteku, shtypeni emrin si në URL.
 • kërkesë: për të kufizuar në një kërkesë të caktuar, duke shkruar titullin si në URL.
 • tipi_i_fajjlit:pdf për t'i gjetur të gjitha përgjigjet me PDF të bashkangjitur. Apo provo këto: csv txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Tipi 01/01/2008..14/01/2008 është për të treguar vetëm gjëra që kanë ndodhur në dy javët e para të janarit.
 • etiketa:organizatë për të gjetur të gjitha institucionet apo kërkesat me etiketën e dhënë. Mund të përfshihen edhe disa etiketa, dhe vlera të etiketave, psh. tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Secila nga etiketat mund të jetë prezente, duhet të shkruash AND në mënyrë eksplicite nëse do që vetëm ato të përfshihen.
 • request_public_body_tag:charity për të gjetur kërkesa të institucioneve publike me një etiketë të caktuar.
 • Lexo rreth operatorëve të avansuar për kërkim, të tilla si afërsia dhe gjithëpërfshirëse.

Tabela e statuseve

Të gjitha opsionet si më poshtë mund të përdorin status ose latest_status para kolonës. Për shembull, status:not_held do të mbledh kërkesat të cilat kanë ever të markuara si të pa mbajtura; latest_status:not_held do mbledh vetëm ato kërkesa të cilat currently janë markuar si të pambajtura.

status:waiting_responseDuke pritur që institucioni publik të përgjigjet
status:not_heldInstitucioni publik nuk e disponon informacionin e kërkuar
status:rejectedKërkesa u refuzua nga autoriteti publik
status:partially_successfulDisa nga informacionet e kërkuara janë marrë
status:successfulTë gjithë informacionet e kërkuara janë marrë
status:waiting_clarificationInstitucioni publik do të donte që një pjesë e kërkesës të shpjegohet
status:gone_postalInstitucioni publik do të përgjigjet / është përgjigjur me postë
status:internal_reviewDuke pritur që institucioni publik të përfundoj rishikimin e brendshëm të trajtimit të tyre të kërkesës në fjalë
status:error_messageMorra një mesazh gabimi, si p.sh. dështim gjatë dorëzimit.
status:requires_adminNjë përgjigje e çuditshme, kërkohet vëmendje e ekipit të dumeditë
status:user_withdrawnPërdoruesi e ka braktisur kërkesën për ndonjë arsye

Tabela e varianteve

Të gjitha opsionet si më poshtë mund të përdorin variety ose latest_variety përpara kolonës. Për shembull, variety:sent do të mbledhë vetëm ato kërkesa të cilat janë ever dërguar; latest_variety:sent do të mbledhë vetëm ato kërkesa që janë currently markuar si të dërguara.

variety:sentKërkesa origjinale u dërgua
variety:followup_sentMesazhi vijues është dërguar nga kërkuesi
variety:responsePërgjigje nga një institucion publik
variety:commentShënimi iu shtua kërkesës
variety:authorityInstitucioni publik
variety:userPërdorues i dumeditë