Zyra Kombëtare e Auditimit

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ZKA

1 kërkesë

Përgjigja nga Zyra Kombëtare e Auditimit për Elira Çallaki.

Përshëndetje, Konfirmoj se unë (Shqipe Hetemi) jam zyrtare përgjegjëse për qasje në dokumente publike brenda Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA). Me respekt Shqipe Hetemi, Zyrtare për Komunikim me Media Zyra Kombëtare e Auditimit Lagjja Arbër...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?