Ministra e Financave Punës dhe Transfereve

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe MFPT

1 kërkesë

Përgjigja nga Ministra e Financave Punës dhe Transfereve për Elira Çallaki.

Përshëndetje, Ju informoj se unë Ganimete Abdullahu, nuk jam më zyrtare përgjegjëse për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike në MFPT. Për këtë pozitë përgjegjëse është zyrtarja : Jehona Arifi, Email adresa: [adresaj postes elektronike...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?