Independent Media Commission

A public authority, also called KPM

1 request

Response by Independent Media Commission to Vullnet Gacaferri on .

I nderuari z.Gacaferri, Lidhur me kërkesën tuaj, ju përcjell të bashkangjitur regjistrat e të licencuarve në Komisionin e Pavarur të Mediave. Të dhënat e njëjta janë publike në webfaqen e KPM-së në këtë link: https://www.kpm-ks.org/telicencuarit/306...

Successful.

Only requests made using dumeditë are shown. ?