Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KPMM

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale duke përdorur këtë faqe.