Komuna e Malishevës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Malishevës për Elira Çallaki.

Përshendetje juve, Jam, Izet Shala- Udhëheqës i Njësisë Për Komunikim Publik dhe njëherit, zyrtar për Qasje në Dokumenta Publike. Jufaleminderit !

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?