Këshilli Gjyqësor i Kosovës (Gjykatat)

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KGJK

1 kërkesë

Kërkesa është dërguar te Këshilli Gjyqësor i Kosovës (Gjykatat) nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?