Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ASHNA

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror duke përdorur këtë faqe.