Agjencioni Qendror i Prokurimit

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AQP

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencioni Qendror i Prokurimit duke përdorur këtë faqe.