Agjencioni për Menaxhim Emergjent

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AME

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencioni për Menaxhim Emergjent duke përdorur këtë faqe.