Agjencia për Informim dhe Privatësi

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AIP

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencia për Informim dhe Privatësi duke përdorur këtë faqe.