Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë për Elira Çallaki.

Të nderuar,   Ju njoftoj se nga dt. 8 shtator gjendem në pushim të lehonisë, andaj për çdo kërkesë tuajën ju lutem drejtohuni tek  [adresaj postes elektronike].   Me respekt,  

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?