Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencia për Ndihmë Juridike Falas duke përdorur këtë faqe.