Autoriteti i Aviacionit Civil

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AAC

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Autoriteti i Aviacionit Civil duke përdorur këtë faqe.