Zgjerimi i rrjetit te ngrohjes ne Bregun e Diellit

The request was successful.

Të nderuar TERMOKOS,

Ju lutem a mund te na njoftoni lidhur me punimet per zgjerimin e rrjetit te ngrohjes ne Bregun e Diellit, me saktesisht tek banesat e bardha?

Faleminderit paraprakisht,

Me respekt,
Vedat Shehu

Aferdita Uka, TERMOKOS

I nderuar,

Uroj t'jeni mirë me shëndet dhe punët t'ju ecin mbarë!

Kyçja e kompleksit ''Banesat e bardha" është pjesë e projektit, në kuadër të të cilit planifikohen të kyçen në rrjetin e ngrohjes 129 objekte banesore, me fondin prej 5 milion eurosh të ndarë nga Komuna e Prishtinës. Mirëpo, për arsye procedurale të panjohura për ne, këto mjete nuk janë bartur ende tek ne nga ana e Ministrisë së Financave.
NP "Termokos" ka kohë që e ka përgatitur analizën teknike për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes tek "Banesat e bardha" dhe me shumë kënaqësi dëshirojmë t'ju kemi edhe juve konsumator të ndërmarrjes sonë.
Kurdo që krijohen parakushtet për fillimin e realizimit të këtij projekti, ju do të njoftoheni nëpërmes mediave, dhe kanaleve tona të komunikimmit me konsumatorë si në ueb faqen https://termokos.org/, facebook dhe Instagram.

Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj!

Pasdite të këndshme!

Me respekt,

Afërdita Uka-Fejzullahu| Zyrtare për marrëdhënie me publikun
adresa: Rr.28 Nëntori, nr. 181, Dardania, 10000 Prishtinë, Kosovë
tel: 038-541-780
email: [Mesazhi për kërkesë tekTERMOKOS]| www.termokos.org

show quoted sections