Lista e kanaleve te licencuara ne Kosove

Vullnet Gacaferri made this Freedom of Information request to Independent Media Commission

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Vullnet Gacaferri

Të nderuar Komisioni i Pavarur i Mediave,

A mund te ma dergoni listen e kanaleve te licencuara ne Kosove dhe ne cilat rrjete te TV kabllore shfaqen.

Ju faleminderit

Me respekt,

Vullnet Gacaferri

Arsim Dreshaj, Independent Media Commission

3 Attachments

I nderuari z.Gacaferri,

Lidhur me kërkesën tuaj, ju përcjell të bashkangjitur regjistrat e të licencuarve në Komisionin e Pavarur të Mediave. Të dhënat e njëjta janë publike në webfaqen e KPM-së në këtë link: https://www.kpm-ks.org/telicencuarit/306...

Sinqerisht,
Arsim Dreshaj
Zyrtar i Lartë për Marrëdhënie me Publikun
Viši Službenik za Saradnju sa Javnošču/Public Relation Officer
Komisioni i Pavarur i Mediave/ Nezavisna Komisija za Medije/ Independent Media Commission
Rr.Ul.Str. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza Pejton,
10000 Prishtinë-Priština- Pristina/Kosovë-Kosovo
Tel: (+383) (0) 38 245 031 / 045 721 604, e-mail: [adresaj postes elektronike]
www.kpm-ks.org fb: Komisioni i Pavarur i Mediave-KPM

show quoted sections