Assembly of the Republic of Kosovo

A public authority, also called Assembly

3 requests

Follow up sent to Assembly of the Republic of Kosovo by Arianit Dobroshi on .

I nderuar Burim Etemaj, Ju lutemi me njoftoni kur mund te pres pergjigje per kete kerkese. Sinqerisht, Arianit Dobroshi

Long overdue.

Response by Assembly of the Republic of Kosovo to Vullnet Gacaferri on .

Përshëndetje! Duke filluar nga nesër mund të vini në Kuvend t'i merrni CV-të e kandidatëve. Me respekt, Burim Etemaj

Handled by postal mail.

Response by Assembly of the Republic of Kosovo to Elira Çallaki on .

Përshëndetje! E nderuar znj. Çallaki, E konfirmoj se jam personi përgjegjës në Kuvendin e Kosovës për t’i pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike. Me respekt, Burim Etemaj Sent from my iPhone

Successful.

Only requests made using dumeditë are shown. ?