Kërkesë për informacion publik

Bleron Limani made this Freedom of Information request to Muncipality of Prishtina

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Muncipality of Prishtina should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Ju lutemi më informoni se cili është statusi i zgjidhjes së problemit të qenve endacak, sipas planit te Komunës? Dimri po afrohet, edhe ende ka tepër shumë qenë endacak rrugëve të Prishtinës, të cilët në shumë raste të evidentuara i kanë sulmuar dhe rrezikuar qytetarët e Prishtinës. Cila është data e planifikuar të largimit të qenve endacak nga rrugët e Prishtines?

Faleminderit paraprakisht,
Bleron Limani