Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Komuna e Fushë Kosovës si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Ali.Sh.Topalli, Komuna e Fushë Kosovës

Përshëndetje

Ju njoftoj se me Vendim të Kryetarit të Komunës, Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike në Komunën e Fushë Kosovës është:

Amir Bullatovci
Drejtor i Drejtorisë për Administratë
Komuna e Fushë-Kosovës
Tel. 038/ 200 40 551
Mob. 044/ 777-586
Email: [adresaj postes elektronike]
Web: https://kk.rks-gov.net/fushekosove

Gjitha të mirat,

Ali Topalli
Zëdhënës për Informim
Komuna Fushë-Kosovë, Rr.Tahir Zemaj, nr.2
Tel.  038/ 200 40542
VOIP. 40542
Mob.  +383 (0)  044 22 19 59
E-mail:  [Mesazhi per kerkese tekKomuna e Fushë Kosovës]
Web: http://kk.rks-gov.net/fushekosove

shfaq pjesët e cituara