Përfundimi i punimeve në rrugën Ahmet Gashi dhe plani për vazhdimin e rrugës B

Kërkesa ishte e suksesshme.

Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Tash e sa muaj në rrugën Ahmet Gashi është shtruar një shtresë asfallt por nuk është vazhduar me përfundimin e punimeve duke përfshirë trotuaret, ndricimin, etj. Ju lutem që të ndani me neve planifikimin se kur do të vazhdojnë punimet dhe sa pritet të zgjasin ato deri në përfundimin e kësaj rruge.

Po ashtu ju lutem të ndani me neve edhe planin për punimet në vazhdimin e rrugës B e cila përfshin edhe mbylljen e kanalizimit të ujërave të zeza që është duke shkaktu kundërmim dhe ndotje të lagjes tash e sa vite.

Me respekt,
Vedat Shehu

Arlinda Kastrati, Komuna e Prishtinës

Pershendetje Vedat, 

uroj te jeni mire. 

Sipas pyetjeve te parashtruara, gjeni ne vijim pergjigjet nga Drejtoria e
Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit te Kontratave:

Punimet në rrugën “Ahmet Gashi” janë ndërprerë si pasojë e kushteve
atmosferike të sezonit dimror dhe do të vazhdohen pas përmirësimit të
kushteve atmosferike. 
Zgjatja e planit dinamik të punimeve ka rezultuar si pasojë e problemeve
pronësore dhe disa pozicioneve që nuk kanë qenë pjesë e kontrates e të
cilat kanë qenë të nevojshme për realizimin e punimeve. Megjithatë, kemi
bërë zgjidhjen e këtyre problemeve dhe e punimet do të vazhdojnë në
pranverë të këtij viti.
Ndërsa, edhe në rrugën B punimet janë ndërprerë për shkak të kushteve
atmosferike (sezoni dimror), rrënimit të disa objekteve si dhe problemeve
pronësore dhe pritet të vazhdohen në pranverë të këtij viti e të
përfundojnë brenda verës të vitit 2024.

Çdo të mirë,
Arlinda Kastrati, 

Zyra e Komunikimit / PR & Communications

Kabineti i Kryetarit / Mayor’s Office

Komuna e Prishtinës / Municipality of Prishtina

e-mail: [Mesazhi për kërkesë tekprishtina]
Mob: +38349302432

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Vedat Shehu <[Mesazhi per #167 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Friday, January 5, 2024 5:50:58 PM
To: Arlinda Kastrati
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Perfundimi i punimeve ne
rrugen Ahmet Gashi dhe plani per vazhdimin e rruges B
 
Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Tash e sa muaj ne rrugen Ahmet Gashi eshte shtruar nje shtrese asfallt por
nuk eshte vazhduar me perfundimin e punimeve duke perfshi trotuaret,
ndricimin, etj. Ju lutem qe ndani me neve planifikimin se kur do te
vazhdojne punimet dhe sa pritet te zgjasin ato deri ne perfundimin e kesaj
rruge.

Poashtu ju lutemi te ndani me neve edhe planin per punimet ne vazhdimin e
rruges B e cila perfshin edhe mbyllje e kanalizimit te ujerave te zeza qe
eshte duke shkaktu kundermim dhe ndotje te lagjes tash e sa vite.

Me respekt,

Vedat Shehu

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postës elektronike për të gjitha përgjigjet
në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #167 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi për kërkesë tekprishtina] adresë e gabuar  për Komuna e
Prishtinës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpërmjet këtij formulari:

[1]http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen
në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

[2]http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të
vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky
sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen
tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://dumedite.org/sq/change_request/ne...
2. http://dumedite.org/sq/help/officers